SW Utilities #3: Analýza geometrie

Analýza geometrie určuje geometrické entity v daném dílu, které mohou způsobit potíže v jiných aplikacích. Například u simulace pevnostního zatížení nebo počítačové podpory obrábění.

Analýza geometrie identifikuje tyto entity:

  • rozštěpené plochy,
  • malé plochy,
  • krátké hrany,
  • ostré hrany a vrcholy,
  • nesouvislé hrany a plochy.

Pro určení těchto geometrických entit můžete zadat hodnoty řídicích parametrů – například maximální délku krátkých hran. Výsledky lze analyzovat graficky pomocí PropertyManageru Analýza geometrie, který se zobrazí po dokončení analýzy.

Možnosti analýzy geometrie

Před spuštěním analýzy můžete zadat různé možnosti, jako jsou identifikace krátkých hran, malých ploch, úzkých ploch, řezných hran, řezných vrcholů, nesouvislých ploch a hran. Přesný popis a příklad využití všech možností naleznete v on-line nápovědě Možnosti analýzy geometrie.

Spuštění analýzy

Klikněte na příkaz Analýza geometrie v panelu nástrojů Nástroje nebo v záložce Analýzy.

2-SolidWorks-Utilities-analyza-geometrie

Ve správci PropertyManageru vyberte požadované volby a hodnoty parametrů. Chcete-li obnovit možnosti a hodnoty na výchozí hodnoty systému, klepněte na Obnovit vše.

3-SolidWorks-Utilities-analyza-geometrie

Stisknutím tlačítka Spočítat spustíte analýzu.

4-SolidWorks-Utilities-analyza-geometrie

Po ukončení operace se ve správci PropertyManageru zobrazí oddíl Výsledky analýzy.

5-SolidWorks-Utilities-analyza-geometrie

Po výběru z roletového menu můžete zobrazit výsledek hledání.

6-SolidWorks-Utilities-analyza-geometrie

Chcete-li uložit výsledky do zprávy nebo ve formátu HTML, klikněte na Uložit zprávu.

8-SolidWorks-Utilities-analyza-geometrie

Pokud potřebujete zrušit výsledky a provést nový výpočet, stiskněte tlačítko Přepočítat.

9-SolidWorks-Utilities-analyza-geometrie

Výsledky analýzy geometrie spustíte ve webovém prohlížeči.

10-SolidWorks-Utilities-analyza-geometrie

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama