Učíme se SOLIDWORKS: Jak diagnostikovat importovaný model

Pokud do SOLIDWORKSu importujete modely třetích stran, mohou se na modelu vyskytovat chyby. V SOLIDWORKSu existuje zajímavý nástroj Diagnostika importu, která zobrazuje chybné plochy a mezery mezi plochami. V tomto návodu si vysvětlíme, jak nástroje pracuje a v jakých případech jej můžete použít.

Princip diagnostiky importovaného modelu si ukážeme na příkladu 7-24.STEP. Stáhněte si cvičné modely k učebnici SOLIDWORKS a uložte si je třeba na plochu nebo do složky na disk C:.

Spusťte si SOLIDWORKS, vyhledejte staženou složku ucebnice a ve složce 7 7-24 (1) vyberte soubor 7-24.STEP (2). Stiskněte tlačítko Možnosti (3).

1-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

V okně Možnosti systému (1) vyberte záložku Import (2) a v části Formát souboru vyberte Obecný (3). Dále zrušte zatržení volby Povolit 3D Interconnect (4). Provedené úpravy potvrďte tlačítkem OK.

2-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Vybraný soubor otevřete tlačítkem Otevřít.

Varovné hlášení „Chcete provést diagnózu importu“ akceptujte tlačítkem Ano.

3-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

PropertyManageru se zobrazí Diagnostika importu a…

4-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

… v grafické ploše naimportovaná geometrie modelu.

5-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

 

Diagnostika importu

PropertyManager nástroje Diagnostika importu zobrazuje pole Chybné plochy a Mezery mezi plochami. Pořadí položek je číslováno ve špičatých závorkách – např. Plocha<1>, Mezera<2>. Položky v poli Mezery mezi plochami jsou doplněny o hranaté závorky, ve kterých je uvedený počet hran, které ohraničují mezeru – např. Mezera<2> [5] má pět hran. I když nástroj nabízí možnost zkusit opravit všechny chybné plochy nebo mezery mezi plochami hromadně (tlačítka v dolní části PropertyManageru), doporučujeme přistupovat k opravám selektivně, provádět je jednotlivě a sledovat průběh oprav v PropertyManageru a vizuálně v grafické ploše.

Pokračujte v provedení analýzy chybných ploch a mezer mezi plochami, kterou lze rozdělit do tří částí:

Prvním krokem je vizuální vzhled importovaného modelu. Na první pohled je zřejmé, že modelu chybí přední plocha. Ne všechny chybné plochy a mezery mezi plochami jsou zřetelné vizuálně, proto je nutné sledovat PropertyManager Diagnostika importu. Diagnostika zachytila chybějící plochu, jak je uvedeno v poli Chybné plochyPlocha<1>. Celkový počet chybných ploch je uvedený za názvem pole v hranatých závorkách → Chybné plochy [1].

6-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Diagnostika importuMezery mezi plochami: Model obsahuje několik mezer mezi plochami – což jsou lidově řečeno „díry v plochách“, které zabraňují ploše hermeticky uzavřít nějakou část prostoru tak, aby z ní mohlo vzniknout objemové tělo. Kliknutím na kteroukoli položku v seznamu dojde k jejímu dynamickému zvýraznění v grafické ploše. Tyto mezery mohou být například pozůstatkem kosmetických závitů vytvořených v jiných CAD softwarech nebo obecně chybou importu/ exportu, ať už v důsledku nedokonalé kompatibility CAD systémů a univerzálních datových formátů, nevhodného nastavení přesnosti digitálních dat atd.

Vyberte položku Mezera<1> [1] v poli Mezery mezi plochami. V grafické ploše můžete sledovat, že se zvýrazní kruhová hrana. V tomto případě se jedná o hranu válcové plochy, která je zřejmě  pozůstatkem kosmetického závitu z jiného CAD systému. To platí i pro položky Mezera<4> [1]Mezera<8> [1].

7-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Chyby v položkách Mezera<2> [5] a…

8-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Mezera<3> [2] vznikly pravděpodobně důsledkem chyby či nedokonalosti – plochy nebylo možné sešít, byly již ve zdrojovém souboru poškozené, nebo zcela chyběly.

9-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Zkuste nyní chybné plochy opravit. Klikněte pravým tlačítkem na položku Plocha<1> a vyberte z místní nabídky příkaz Opravit plochu.

10-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Diagnostika importu chybu opravila a doplnila čelní plochu modelu.

11-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Po opravě však vznikly dvě nové chybné plochy, což není neobvyklé. Vyberte chybnou položku Plocha<1> a přibližte si náhled. Pokud se podíváte detailněji, zjistíte, že pravděpodobně došlo k tečnému dotyku dvou ploch (rovinná a válcová), což je patrné i z tečné linie dotyku (modrá tenká přímka).

12-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Tip: Pro tečnou linii dotyku je charakteristická interference, která se projevuje vizuálně a nastane tehdy, pokud je jedna plocha vybraná a druhá ne. Zde ji lze vizuálně postřehnout pouze při velkém zvětšení linie dotyku.

13-SOLIDWORKS-diagnostika-import-STEP

Všechny chybné plochy jsou v tuto chvíli natolik specifické, že je nelze opravit automaticky, a to ani kdybyste zkusili pokračovat v opravách tlačítkem Zkusit opravit chybné plochy. Tyto plochy je nutné opravit ručně, mimo nástroj Diagnostika importu.

Princip diagnostiky importu je z výše uvedeného zřejmý. Další postup oprav chybných ploch a mezer mezi plochami by přesáhl kapacitu tohoto článku a je nutné znát pokročilejší práci v SOLIDWORKSu. Podrobný postup krok za krokem, jak opravit model, je uvedený v Učebnici SOLIDWORKS, kterou si můžete objednat na našich webových stránkách.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama