Učíme se SOLIDWORKS: Jak vytvořit drážku pro pero na hřídeli

Drážku pro pero na hřídelli lze vytvořit několika způsoby. S ohledem na parametrické modelování je vhodné zvolit správný a efektivní postup. V tomto návodu si ukážeme, jak na to.

Rozměry drážky pro těsné pero na hřídeli vycházejí z norem ČSN 02 2562 – Pera těsná, ČSN 02 2507 – Pera a drážky a ČSN 01 4990 – Válcové konce hřídelů a vyhledáte je také ve strojnických tabulkách.

Válcovému konci hřídele o průměru 50 mm a délce 60 mm odpovídá drážka a pero o šířce 16 mm, délce 50 mm a hloubka drážky v hřídeli 6,2 mm. Vzdálenost drážky od hrany se volí 5 mm.

Postup modelování drážky pro pero v náboji si ukážeme na modelu hřídele, která odpovídá výše uvedeným rozměrům.

Tip: Pokud si chcete zkusit vymodelovat drážku pro pero na hřídeli, budete potřebovat soubor 6-3-a.SLDPRT, který si můžete stáhnout. Najdete jej mezi ostatními modely, které jsou určeny ke studiu Učebnice SOLIDWORKS (odkaz Rychle stáhnout všechny podklady). Model 6-3-a.SLDPRT najdete ve složce 6-3.

 

Postup modelování drážky si ukážeme dvěma efektivními způsoby:

  • odebrání vysunutím od nové roviny,
  • odsazením od primární roviny.

 

Postup modelování drážky odebrání vysunutím od nové roviny

První postup odebrání drážky pro pero využívá nově vytvořenou tečnou rovinu.

Otevřete si díl 6-3-a.sldprt

1-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

… a uložte jej pod názvem 6-3-b.sldprt.

2-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Z FeatureManageru vyberte Přední rovinu a z grafické plochy válcový konec hřídele.

3-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Ze záložky PrvkyReferenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

4-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

SolidWorks použije předvýběr a automaticky správně nastaví odkazy roviny.

5-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Zkontrolujte náhled podle obrázku a rovinu dokončete.

6-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Ve FeatureManageru nebo v grafické ploše vyberte rovinu Rovina1 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

6-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Klikněte ve FeatureManageru pravým nebo levým tlačítkem na rovinu skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.
7-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Tip: Vzhledem k tomu, že je rovina skici rovnoběžné s horním pohledem, můžete změnit orientaci pohledu pomocí klávesové zkratky Ctrl + 5.

Ze záložky Skica vyberte příkaz Rovná drážka.

8-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

V PropertyManageru Drážka:

  • vyberte typ drážky Rovná drážka,
  • zatrhněte volbu Přidat kóty,
  • použijte volbu Celková délka.

9-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Nyní naskicujte osu drážky. Umístěte první bod drážky přibližně v místě, kde ukazuje šipka (1) a využijte při tom vodorovnou uchopovací čáru k počátku (osa drážky musí ležet v ose hřídele).

10-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Umístěte druhý bod (2) a využijte při tom vodorovnou uchopovací čáru k počátku a dbejte na to, aby vznikly automatické vazby Vodorovná a Sjednocená. Přesný rozměr délky drážky upravíme změnou kóty.

11-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Tažením od osy a kliknutím umístěte třetí bod drážky (3), čímž definujete její šířku. Přesný rozměr šířky drážky upravíme změnou kóty.

12-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Změňte rozměry drážky: délka 50 mm a šířka 16 mm.

13-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Zakótujte vzdálenost drážky od konce hřídele 5 mm. Při kótování musíte použít klávesu Shift.

14-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7). V tomto pohledu lze snadno ověřit náhled odebrání drážky. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

15-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím zadejte vzdálenost odebrání 6,2 mm, zkontrolujte náhled a dokončete odebrání drážku pro pero na hřídeli.

16-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Skryjte rovinu Rovina1 a uložte si dokument (Ctrl + S).

17-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Model hřídele s odebranou drážkou pro pero je hotový.

18-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

 

Postup modelování drážky odsazením od primární roviny

Druhý postup si ukážeme na stejném modelu. Ve FeatureManageru vyberte prvek Odebrat vysunutím1 a z místní nabídky vyberte příkaz Odstranit.

19-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

K odebrání drážky použijeme skicu s drážkou, pouze změníme její rovinu. Z tohoto důvodu v okně Potvrdit odstranění nevybírejte možnost Odstranit absorbované prvky a pokračujte tlačítkem Ano.

20-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Upravit rovinu skici.

21-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Do PropertyManageru Rovina skici vyberte rovinu Horní (1). FeatureManager si zobrazíte pomocí malé černé šipky (2) v levém horním rohu grafické plochy. Úpravy dokončete potvrzovacím tlačítkem (3).

22-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Skica se nyní nachází v rovině Horní.

23-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Ve FeatureManageru nebo v grafické ploše vyberte skicu Skica2 a použijte příkaz Odebrání vysunutím.

24-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 změňte směr odebrání kliknutím na tlačítko Opačný směr (1),
  • změňte ukončení prvku na Skrz vše (2),

25-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

  • v poli Od vyberte z roletového menu možnost Odsazení a vzdálenost odsazení zapište jako výraz: 50/2-6,2,

26-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

  • SOLIDWORKS automaticky dopočítá vzdálenost roviny 18,8 mm, od které bude drážka odebrána.

27-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Model hřídele s odebranou drážkou je hotový.

18-ucime-se-SolidWorks-drazka-na-hrideli-postup-tutorial

Nyní můžete posoudit, který z uvedených způsobů je rychlejší, efektivnější a který budete dále používat pro modelování drážky pro pero na hřídeli.

 

Tip: Podívejte se na rozcestník s dalšími příspěvky, ve kterých se dozvíte podrobnější informace a znalosti o SOLIDWORKSu.


Pokud se chcete naučit pracovat v SOLIDWORKSu krok za krokem, včetně pokročilejší práce pro tvorbu výkresů, správu dokumentace, tvorbu plechových dílů, svařenců, povrchových modelů a základy pevnostních výpočtů, doporučujeme vám celobarevnou Učebnici SOLIDWORKS.

UCE-SW2020-750x300

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama