Výroba plechových dílů #1: Úvod (seriál)

Velice často se ve strojírenské praxi můžete setkat s díly, které jsou vyráběné ohýbáním plechových plátů. Jedná se o součásti, které mohou být vyrobeny a technologicky zpracovány s relativně vysokou přesností a se zachováním tuhosti i stability. Prostudujte si podrobně náš seriál, který se věnuje problematice navrhování plechových dílů v SOLIDWORKSu – teoreticky i prakticky.

Běžný výrobní postup začíná u tabule plechu, ze které se vystřihne nebo vyřeže rovinný tvar (přístřih, rozvin) budoucího plechového dílu. Vystřihování se provádí na stříhacích lisech či vysekávačkách, pro řezání se používá vodní paprsek, plasma či laser. Následně je tento tvar postupně zpracováván nejčastěji ohýbáním, případně zakružováním či lisováním. Ohýbání se provádí postupně ohyb za ohybem na ohýbačkách či ohraňovacích lisech, na zakružovačkách se pak vyrábí plechové ohyby s velkými poloměry.

Pokud jsou tvar a rozměry přístřihu správně navrženy, je výsledkem ohýbání prakticky přesný rozměr a tvar finálního výrobku. Následovat mohou dokončovací technologie jako svařování (zavaření koutů plechového dílu), vrtání přesných děr apod. Je tedy zřejmé, že z hlediska konstrukce plechových dílu je nejobtížnější částí právě návrh tvaru a vypočítání přesných rozměrů zmíněného přístřihu, který se v SOLIDWORKSu nazývá rozvinutý tvar. Ten je ovlivněn především tloušťkou plechu a poloměry a úhly ohybů.

Modelování plechových dílů v SOLIDWORKSu vyžaduje specifický přístup konstruktéra a určitou míru znalostí i praktických zkušeností. Postup práce od základů je detailně popsán v Učebnici SOLIDWORKS, kterou si můžete objednat on-line. Máte-li již z konstruováním plechů zkušenosti, pak jsme pro vás připravili seriál, který se věnuje praktickým radám a tipům pro navrhování plechů, technologiím výroby plechů, rozvinutým tvarům na výkrese a konfiguracím, tabulkám ohybů a kapitole, ve které najdete seznam názorných příkladů k procvičení.

Kapitoly seriálu:

  1. Úvod
  2. Výpočet délky rozvinutého tvaru plechů
  3. Technologie zpracování plechů
  4. Způsoby ohýbání plechů (připravujeme)
  5. Příklady k procvičení v SOLIDWORKSu
  6. Konfigurace a rozvinutý tvar ve výkresu SOLIDWORKS
  7. Tabulky ohybů v SOLIDWORKSu

Komentáře k článku (0)

Reklama

NABÍDKA PRÁCE

Reklama