zadání

Model Mania 2019: Soutěžní zadání

Soutěžním úkolem Model Manie na uživatelském setkání SOLIDWORKS WORLD 2019 v Dallasu bylo vymodelovat součást, provést patřičné úpravy a výsledný model podrobit pevnostní analýze. Zkuste zpracovat soutěžní úkol podle zadání, které…

Hranice 2018: Soutěžní zadání

Již po sedmé porovnávali studenti středních škol zkušenosti v konstruování, modelování a tvorbě výkresové dokumentace. Pokud jste se soutěže nezúčastnili a chtěli byste si sami vyzkoušet, jaké to je být…

Reklama

Reklama