Žárovka: Kontaktní vlákna

Kontaktní vlákna zajišťují do vlákna wolframového přívod elektrického proudu a ten jej poté zahřívá. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září, především v infračervené oblasti, a vydává světlo. Žárovka však až z 95 % produkuje spíše teplo.

Z hlediska konstrukčního návrhu se jedná o jednoduché prvky, které v aplikaci SolidWorks vytvoříme tažení profilu po křivce. V žárovce se nachází vlákna dvě, my je rozdělíme na levé a pravé.

Levé kontaktní vlákno

V Přední rovině založte skicu a načrtněte tvar křivky pro tažení profilu.

Detail skici.

Vytvořte novou referenční rovinu kolmou ke křivce příkazem Rovina, v nabídce Vložit, Referenční geometrie.

V nové rovině načrtněte kružnice o poloměru 0,5 mm se středem v počátku nové referenční geometrie.

Vyberte příkaz Tažení profilu po křivce. Označte kružnici a křivku, zkontrolujte tvar levého kontaktního vlákna náhledem a dokončete příkaz.

Model levého kontaktního vlákna je hotový. Jako materiálovou vlastnost přiřaďte modelu hladkou uhlíkovou ocel.

Pravé kontaktní vlákno

V Přední rovině založte skicu a načrtněte tvar křivky pro tažení profilu.

Detail skici.

Vytvořte novou referenční rovinu kolmou ke křivce příkazem Rovina, v nabídce Vložit, Referenční geometrie.

V nové rovině načrtněte kružnice o poloměru 0,5 mm se středem v počátku nové referenční geometrie.

Vyberte příkaz Tažení profilu po křivce. Označte kružnici a křivku, zkontrolujte tvar pravého kontaktního vlákna náhledem a dokončete příkaz.

Model levého kontaktního vlákna je hotov. Jako materiálovou vlastnost přiřaďte modelu hladkou uhlíkovou ocel.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama