Příklad pro začátečníky: Modelování uložení #1

Učíte se pracovat v SOLIDWORKSu a hledáte zadání pro začátečníky? Připravili jsme jeden z dalších výkresů, podle kterého si můžete procvičit znalosti skicování a základní modelovací prvky modelování.

Před zahájením modelování si prostudujte zadání (výkresovou dokumentaci).

 

Založení nového dílu

Spusťte si SOLIDWORKS a v okně Nový dokument SOLIDWORKS vyberte Díl a stiskněte tlačítko OK.

21-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S pro uložení souboru. V okně Uložit jako vyhledejte nebo si vytvořte na disku C: novou složku Mujsolidworks.cz a do složky cviceni uložte soubor. Do pole Název souboru uveďte unikátní název souboru — například datum, kdy jste zahájili modelování → 20210911 (2). Do pole Popis uveďte velkými písmeny CVIČENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY. Dokončete uložení souboru tlačítkem Uložit (3).

22-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Tip: Všimněte si, že datový formát dílu v SOLIDWORKSu má zkratku SLDPRT (vychází ze slovního spojení SOLIDWORKS Part).

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

23-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

 

Skicování kružnic

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice. Pravé gesto vyvoláte stištěním a držením pravého tlačítka myši a současným tažením doprava.

24-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Umístěte kurzor do počátku a levým tlačítkem potvrďte umístění středu kružnice. Všimněte si, že se u kurzoru myši zobrazí symbol vazby Sjednocená ve žlutém poli. Pokud je vazba ve žlutém poli, vazba se vytvoří automaticky a spojí střed kružnice z počátkem.

25-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Tažením roztáhněte kružnici a levým tlačítkem potvrďte její průměr (1). Není nutné pozorovat velikost poloměru, který je viditelný u kurzoru myši vpravo nahoře. Přesný rozměr určíme kótou. Nyní si můžete všimnout, že skica obsahuje symbol vazby Sjednocená v zeleném poli.

26-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Tip: Pokud byste s odstupem času potřebovali vazbu odstranit, stačí vybrat zelené pole a klávesou Delete provedete vymazání vazby ze skici.

 

Skicování obdélníku

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu.

27-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Levým tlačítkem umístěte počátek obdélníku přibližně v místě, kam ukazuje červená šipka,…

28-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

… tažením doprava roztáhněte obdélník a levým tlačítkem umístěte pravý dolní roh obdélníku v místě, kam ukazuje malá červená šipka. Klávesu Esc ukončete skicování obdélníku.

29-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Obdélníku přidáme vazbu Vazba středový bod, která zajistí, že středový bod pravé strany bude ležet v počátku. Stiskněte klávesu Ctrl (provádí hromadný výběr entit), vyberte pravou stranu obdélníku (1), vyberte počátek (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vazba středový bod (3).

30-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Naskicujte obdélník na pravé straně kružnice, postup je stejný. Z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu. Levým tlačítkem umístěte jeden z rohů obdélníku, tažením a druhým kliknutím obdélník dokončete.

31-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Opakujte i postup pro přidání vazby Vazba středový bod mezi levou stranu obdélníku a počátek. Stiskněte klávesu Ctrl (provádí hromadný výběr entit), vyberte počátek (1), vyberte levou stranu pravého obdélníku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vazba středový bod (3).

32-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

 

Kótování skici

Nyní plně určíme skicu přidáním kót. Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte směrem nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

89-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Vyberte kružnici,…

34-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

… tažením a kliknutím levým tlačítkem umístěte kótu průměru.

35-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

V okně upravit zadejte průměr 45 mm a potvrďte hodnotu tlačítkem OK (zelená fajfka).

36-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Kružnice změní barvu z modré na černou. Barvy skici upozorňují uživatele na to, zda je skica plně určená (černá), podurčená (modrá) nebo přeurčená.

37-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Tip: Zda je skice podurčená nebo plně určená informuje SOLIDWORKS textem na spodní liště.

Pokračujte v kótování stran obdélníků tak, že postupně vyberete jednotlivé strany, vynesete a určité polohu kóty a v oknech Upravit nastavíte přesné rozměry. Levý obdélník má délku 70 mm a šířku 26 mm, pravý má délku 57 mm a šířku 20 mm.

38-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Pokud jste provedli skicování, vazbení a kótování správně, musí být skica Plně určená (černá), což si můžete ověřit na dolní liště okna SOLIDWORKSu.

39-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Uložte si dokument a pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama