Klasické zobrazení

Hranice 2018: Postup modelování patky #1

    / 27. 4. 2018
                
25-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pátým soutěžním zadáním v Hranicích bylo podle výkresu vymodelovat patku. Hodnotil se čas a postup zpracování. Podívejte se na návod s komentářem krok za krokem.

Předem zahájením modelování se podívejte na zadání → výkres 05. Promyslete si, jak byste při konstrukci postupovali a vyzkoušejte si kryt vymodelovat sami. Pokud si nebudete vědět rady, postupujte podle návodu.

 

Postup modelování patky #1

Založte si nový díl.

1-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Uložte dokument do složky C:\Mujsolidworks.cz\Hranice-2018 (1) pod názvem 05.SLDPRT (2). Do pole Popis uveďte název součásti PATKA. Dokončete uložení tlačítkem Uložit (3).

2-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

 

Skicování výchozího profilu

Vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu. První skica, kterou v modelu dílu vytvoříte, se automaticky orientuje do pohledu kolmého na rovinu skici.

3-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a vyberte z něj příkaz Obdélník s počátkem ve středu.

4-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Levým tlačítkem umístěte střed obdélníku do počátku souřadného systému.

5-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Tažením a levým tlačítkem dokončete obdélník.

6-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte vodorovnou hranu obdélníku (1), svislou stranu obdélníku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná (3). Díky této vazbě nebude nutné kótovat dvě strany, aby byla skica plně určená.

7-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

8-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zakótujte stranu čtverce 100 mm.

9-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

 

Přidání vysunutím

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

10-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Ve výchozím nastavení SOLIDWORKSu je přednastavena vzdálenost 10 mm. Hodnotu tedy není nutné v PropertyManageru Přidat vysunutím měnit.

11-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete přidání potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Vysunutí mezikruží

Klikněte na horní stranu pravým tlačítkem a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

12-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Orientace pohledu nové skici se automaticky nezmění, úpravu je nutné udělat ručně. Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu skici se automaticky změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

13-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

14-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému.

15-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Inteligentní kóta z panelu nástrojů Skica, z Panelu zkratek (klávesa S) nebo horním gestem myši. Zakótujte průměr kružnice 50 mm.

16-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Kružnici vysuneme jako tenkostěnný prvek. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím. V PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • zadejte vzdálenost 60 mm (1),
  • vyberte pole Tenkostěnný prvek (2),
  • zadejte tloušťku 10 mm (3) a…
  • … tlačítkem Opačný směr (4) změňte směr tloušťky.

17-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Modelování žebra

Založte novou skicu v rovině Přední.

18-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Změňte orientaci skici do pohledu kolmého na rovinu skici příkazem Kolmý k.

19-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka. Pro výběr příkazu můžete použít i panel Skica nebo Panel zkratek.

20-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Umístěte počáteční bod přímky levým tlačítkem na siluetní hranu vysunutého válce tak, abyste u kurzoru viděli ve žlutém poli vazbu Sjednocená. Tato vazba se do skici přidá automaticky.

21-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Druhý bod umístěte levým tlačítkem na vodorovnou obrysovou hranu tak, aby se automaticky vytvořila vazba Sjednocená.

22-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte vzdálenost 50 mm5 mm podle výkresu.

23-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Žebro.

24-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Žebro1 zkontrolujte výchozí hodnotu tloušťky žebra 10 mm, zkontrolujte náhled (směr šipky vytažení žebra) a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

25-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte vizuálně stav modelování.

26-SolidWorks-patka-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pokračujte podle druhého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte