Řetězové kolo: Tvorba konfigurací modelu pro výkres

Výkres řetězového kola sestává z pohledu v řezu a pohledu na zubovou mezeru, popř. také z detailu. Abyste mohli vložit požadované pohledy do výkresu, ukážeme si, jak vytvořit konfigurace v modelu řetězového kola.

Kapitoly:


Podíváte-li se na pohled v řezu, je provedený v zubových mezerách. Jelikož řetězové kolo tvoří 19 zubů (lichý počet), není možné takový řez provést. Proto vytvoříme druhou konfiguraci, která se bude skládat pouze ze dvou zubových mezer → KONFIGURACE A.

Přední pohled řetězového kola se na výkresu kreslí ve zjednodušeném provedení – tzn., že obsahuje pouze jednu nebo dvě zubové mezery → KONFIGURACE B.

151-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Konfigurace řetězového kola potřebné pro vytvoření výkresu jsou znázorněny na obrázku níže.

2-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Otevřete model řetězového kola s 19 zuby → dokument 2016-09-30.SLDPRT. Pokud jste tento díl ještě nemodelovali, použijte návod Postup modelování řetězového kola.

34-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Postup vytvoření konfigurace KONFIGURACE A

Přepněte se do záložky ConfigurationManager, klikněte do prázdného místa v postranním panelu a z místní nabídky vyberte příkaz Přidat konfiguraci.

3-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

PropertyManageru Přidat konfiguraci zadejte název nové konfigurace KONFIGURACE A a dokončete ji potvrzovacím tlačítkem.

4-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Po vytvoření konfigurace si můžete všimnout, že existují dvě konfigurace:

  • Výchozí,
  • KONFIGURACE A.

Konfigurace KONFIGURACE A se po vytvoření automaticky stane aktivní. Přepněte se do FeatureManageru. Klikněte pravým tlačítkem na prvek Kruhové pole1 a z kontextového panelu místní nabídky vyberte příkaz Upravit prvek.

5-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Tip: Všimněte si, že se aktivní konfigurace zobrazuje v názvu dokumentu na vrcholu FeatureManageru2016-09-30 KONFIGURACE A.

PropertyManageru Kruhové pole1 změňte počet instancí na hodnotu 2. Klikněte na malou černou šipku vedle tlačítka se symbolem konfigurací a z roletové nabídky vyberte možnost Tato konfigurace. Zkontrolujte náhled a dokončete provedené úpravy prvku Kruhové pole1.

6-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Vytvořená konfigurace KONFIGURACE A.

12-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

 

Postup vytvoření konfigurace KONFIGURACE B

Přepněte se do záložky ConfigurationManager, klikněte do prázdného místa v postranním panelu a z místní nabídky vyberte příkaz Přidat konfiguraci.

7-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

PropertyManageru Přidat konfiguraci zadejte název nové konfigurace KONFIGURACE B a dokončete ji potvrzovacím tlačítkem.

8-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Po vytvoření konfigurace si můžete všimnout, že existují tři konfigurace:

  • Výchozí,
  • KONFIGURACE A,
  • KONFIGURACE B.

Konfigurace KONFIGURACE B se stane po vytvoření automaticky aktivní. Klikněte pravým tlačítkem na prvek Kruhové pole1 a z kontextového panelu místní nabídky vyberte příkaz Potlačit prvek.

9-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Tip: Všimněte si, že se aktivní konfigurace zobrazuje v názvu dokumentu na vrcholu FeatureManageru2016-09-30 KONFIGURACE B.

Přepínání konfigurací můžete provést v ConfigurationManageru dvojklikem na požadovanou konfiguraci.

10-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

K přepínání konfigurací lze použít i plovoucí panel Konfigurace. Zobrazíte jej kliknutím pravým tlačítkem na CommandManager a výběrem položky Konfigurace.

11-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Požadovanou konfiguraci vyberte z roletové nabídky plovoucího panelu Konfigurace.

14-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Vytvořené konfigurace… 2-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

… budou sloužit pro tvorbu výkresu řetězového kola.

151-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket-drawings-vykres

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama