Model Mania 2021: Postup modelování #5

V letošní Model Manii si komise připravila pro soutěžící model v podobě svěrného spoje. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte si vymodelovat sami. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do našeho návodu.

Soutěžní zadání (výkres) je dostupný on-line. Prostudujte si výkresovou dokumentaci, rozměry a před zahájením modelování popřemýšlejte nad záměrem návrhu.

 

Postup modelování

Otevřete si model 20210218.SLDPRT. Pokud nemáte model rozpracovaný, začněte od prvního dílu našeho návodu.

67-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

FeatureManageru vyberte skicu Skica1 a ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

68-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • vyberte možnost odebrání Skrz vše (1),
  • tlačítkem Opačný směr upravte směr odebrání (2),
  • do pole Vybrané obrysy vyberte ty obrysy skici, aby došlo k odebrání drážky (3).

69-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

71-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

PropertyManageru Zaoblit si zkontrolujte, zda je vybrána volba Plný náhled. Nastavte poloměr zaoblení na hodnotu 3 mm.

72-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Aby došlo ke správnému zaoblení hran modelu, je nutné postupovat opatrně při výběru hran. Pokud by hrany nebyly vybrány v patřičné posloupnosti, zaoblení by nebylo konzistentní. S ohledem na návaznost zaoblených hran provedeme výběr první sady hran. Další hrany budou vybrány při vytvoření druhého prvku Zaoblit. V grafické ploše vyberte hrany označené červenými šipkami.

73-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Klávesou Enter opakujte příkaz Zaoblit nebo vyberte příkaz ze záložky Prvky.

PropertyManageru Zaoblit ponechejte hodnotu poloměru 3 mm. Pootočte modelem tak, ať vidíte do dutiny, kterou jste vytvořili pomocí příkazu Skořepina. Vyberte rohy modelu označené červenými šipkami.

74-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Jelikož byly vybrány první rohy, můžete přistoupit k výběru zaoblené hrany (červená šipka nahoře). Díky tomu dojde k výběru navazujících hran. Další vybranou hranou je kruhová uprostřed modelu.

75-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Pootočte modelem, abyste viděli vnější plochy modelu. Vyberte obvodové hrany kolem uložení šroubu (červené šipky nahoře) a kruhovou hranu kolem válce.

76-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Zkontroluje vizuálně model shora a…

77-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

… zespodu.

 

Přidání materiálu

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na položku Materiál a z místní nabídky vyberte příkaz Upravit materiál.

79-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

V okně Materiál vyhledejte pomocí vyhledávacího pole (1) materiál Obyčejná uhlíková ocel (2). Přidání materiálu dokončete tlačítky Použít a Zavřít.

80-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

 

Fyzikální vlastnosti

Postup modelování můžete snadno ověřit pomocí fyzikálních vlastností. Ze záložky Analýzy vyberte příkaz Fyzikální vlastnosti.

81-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Správně zkonstruovaný model můžete porovnat pomocí hmotnosti, plošného obsahu a těžiště.

82-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Hotový model v izometrickém pohledu po přidání materiálových vlastností.

83-SOLIDWORKS-Model-Mania-2021-tutorial-postup-navod

Uložte si soubor (Ctrl + S), zavřete jej nebo pokračujte v ověření návrhu pevnostní analýzou (připravujeme).

Komentáře k článku (2)

Reklama

Reklama