Model Mania 2022: Postup modelování #4

Soutěžní zadání Model Mania 2022 se skládá ze dvou částí: modelování a ověření návrhu pevnostní analýzou. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte si modelování sami. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do našeho návodu.

Pokud máte model rozpracovaný, otevřete si jej a pokračujte podle návodu. Model by měl vypadat jako na obrázku níže.

120-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pokud jste s modelováním ještě nezačali, prostudujte si soutěžní zadání (výkres), které je dostupné on-line a přejděte k první části návodu.

 

Pokračování modelování

Ve FeatureManageru rozbalte prvek Odebrat vysunutím2 malou černou šipkou (1), vyberte skicu Skica3 a ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím (3).

68-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím v poli vybrané obrysy vymažte výběry. Klikněte do pole pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte příkaz Vymazat výběry.

69-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Vyberte profil kružnice (1) a v poli Směr č. 1 vyberte možnost odebrání Skrz vše (2).

70-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Odebrání díry v přední části modelu

Vyberte přední plochu (1) a z kontextového panelu vyberte příkaz Načrtnout skicu.

71-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

27-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Kurzorem najeďte na obrysovou kruhovou hranu (1) a chvíli vyčkejte, než se zobrazí střed plochy (2).

72-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Do středu plochy umístěte střed kružnice a zkontrolujte zobrazení symbolu vazby Sjednocená ve žlutém poli.

73-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Tažením a kliknutím určete poloměr kružnice.

74-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

31-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zakótujte průměr kružnice 18 mm.

75-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

76-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte v poli Směr č. 1 možnost odebrání Naslepo (1) a zadejte vzdálenost odebrání 10 mm (2).

77-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Průvodce dírami

Odebrání díry je možné provést několika způsoby. Jedním z nich může být vytvoření skici v patřičné rovině, skicování profilu díry a pomocí prvku Odebrání rotací díru odebrat. Další způsob odebrání může být spojením několika prvků Odebrání vysunutím, kdy se díra odebere postupně. V tomto návodu si ukážeme postup odebrání pomocí prvku Průvodce dírami a následnou editaci skici.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Průvodce dírami.

78-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

V PropertyManageru Průvodce dírami na záložce Typ (1):

  • vyberte typ díry Válcové zahloubení (2),
  • vyberte normu ISO (3),
  • zvolte typ Hlava s vnitřním šestihranem ISO (4),
  • v poli Specifikace díry vyberte velikost M6 (5),
  • zkontrolujte výchozí rozměry díry (6),
  • v poli Ukončení zkontrolujte nebo případně upravte ukončení Skrz vše (7).

79-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

PropertyManageru Průvodce dírami se přepněte do druhé záložky Polohy (1). Všimněte si, že se změnil název PropertyManageru na Umístění díry. Rozbalte FeatureManager malou černou šipkou v levém horním rohu grafické plochy (2). Z FeatureManageru vyberte rovinu Pravá (3). Po výběru roviny se zobrazí Počátek (4) a změní se kurzor myši v tužku (5) se symbolem Bod pro určení středu díry pomocí bodu.

80-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pootočte modelem, tak jak jej vidíte na obrázku níže. Přejeďte kurzorem myši na kruhovou obrysovou hranu (1), čímž se zobrazí střed hrany v rovině Pravá (2).

81-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Do středu kruhové hrany umístěte střed díry, která se zobrazí v náhledu. Dokončete příkaz Průvodce dírami potvrzovacím tlačítkem v PropertyManageru.

82-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

Odebrání díry můžete zkontrolovat v řezu. Z panelu Průhledné zobrazení vyberte příkaz Řez. Z řezu bude zřejmé, že díra neodpovídá rozměrům podle výkresu. Proto je nutné upravit skicu prvku Průvodce dírami.

83-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Postup úpravy skici si ukážeme v navazujícím pátém dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama