Pohyb dopravníku: Motor vazby trajektorie [VIDEO]

Animace dopravníku v aplikaci SolidWorks vyžaduje zapnutou funkci Motion Analysis v Pohybové studii. Pohyb pásu je ve skutečnosti řešen pohybem zarážek po trajektorii, která vznikne převedením náčrtu ve splajnu.

Pás

Založte nový díl. V Přední rovině vymodelujte pomocí skicovacího nástroje Drážka uvedený náčrt.

Vysuňte drážku symetricky do vzdálenosti 20 mm.

Definujte pásu texturu matné gumy v panelu Vzhledy.

Založte novou skicu na boční straně pásu.

Příkazem Převést entity převeďte hrany pásu. Ukončete skicu.

Založte nový náčrt opět na boční straně pásu. V panelu Nástroje vyberte záložku Splajny a vyberte příkaz Nahradit splajnem.

Označte převedené hrany z předcházejícího náčrtu. Upravte toleranci a potvrďte.

 

Vytvořená splajna bude sloužit jako trajektorie pro vedení zarážek na pásu dopravníku. Uložte díla a zavřete jej.

Zarážka

V Přední rovině načrtněte obdélník s rozměry 5 x 20 mm.

Vysuňte obdélník do vzdálenosti 2 mm.

Zkoste hrany podle obrázku rozměrem 2 x 45 stupňů.

Změňte barvu na oranžovou nebo podle vlastního výběru.

 

Sestava dopravníku

Založte nový díl sestavy.

Vložte díl pásu a zarážky.

Označte boční plochu zarážky a dopravníku. V příkazech Vazba vyberte vazbu Sjednocená. Potvrďte náhled.

Z příkazů Upřesňující vazby nyní vyberte vazbu Trajektorie.

Označte bod zarážky podle obrázku. Parametrem Výběr cesty je vytvořená splajna. Omezení trajektorie definujte jako Procento podél trasy. Hodnotu procent nastavte tak, aby byla zarážka umístěna na horní straně pásu. Potvrďte výběr a definici vazby.

Vyberte opět upřesňující vazbu Vazba trajektorie. Do parametru Vrchol součásti označte spodní roh zarážky. Výběrem cesty je opět splajna. Potvrďte výběr a definici vazby.

Přepněte se do Pohybové studie.

Změňte typ pohybové studie na Motion Analysis.

Vyberte příkaz Motor.

Typ motoru zvolte Motor vazby trajektorie. V panelu pohybové studie rozklikněte strom Vazby a vyberte vazbu Trajektorie. Nastavte pohyb jako konstantní otáčky s krokem 10 mm/s. Potvrďte definici motoru.

Spočítejte pohybovou studii.

Zarážka se bude pohybovat po trajektorii. Tou je splajna.

Stejným způsobem se definují na dopravníku ostatní zarážky. Procentuálním omezením rozmístíte pravidelně požadovaný počet zarážek.

Tímto způsobem můžete udělat pohybovou simulaci navrhovaného dopravníku. Na uvedeném videu jsou ukázku dopravy plechovek, při níž je využita gravitace.

VIDEO: Podívejte se na animaci pohybu dopravníku pomocí vazby Motor vazby trajektorie.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama