Postup modelování kulového uložení #5

Při modelování kulového uložení je potřeba pokročilejších znalostí SOLIDWORKSu, skicování i prostorová představivost. Prostudujte si zadání (výkres) a pokud si nebudete vědět rady nebo se chcete podívat na náš postup, pokračujte podle našeho návodu krok za krokem.

Před zahájením modelování podle našeho postupu si prostudujte zadání (výkres).

 

Postup modelování kulového ložiska

Otevřete si rozpracovaný díl.

142-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

78-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici Skica5. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica5 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

79-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Klávesou si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Osa.

80-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Umístěte počáteční bos osy do středu oblouku skici Skica2.

81-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokračujte ve skicování vodorovné osy.

82-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

83-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Nyní již samostatně naskicujte obrys díry, kterou odebereme rotací kolem vodorovné osy. Pravou svislou přímku skicujte tak, aby ležela mimo obrys modelu. Obrys stačí naskicovat přibližně, pevný tvar určíme pomocí vazeb a kót.

84-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte délky a kóty průměrů.

85-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pravou a levou svislou přímku kótovat nebudeme. Tyto přímky však musí ležet v takovém místě, aby se odebral celý průřez díry. Přímky lze v případě potřeby přesunout přetažením do požadované polohy. Zda přímky leží mimo obrys modelu, zejména ta levá, si můžete ověřit změnou zobrazení modelu. Z panelu Průhledné zobrazení vyberte zobrazení Skryté hrany viditelné.

86-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Pokud by se v modelu dělaly s odstupem času změny, bude výhodnější určit polohu levé přímky tak, aby byla kolineární s hranou modelu. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte levou svislou přímku (1), obrysovou hranu modelu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Kolineární (3).

87-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Změňte zobrazení modelu na Stínovaný s hranami. Zkontrolujte, zda pravá svislá přímka leží mimo obrys modelu a pokračujte v odebrání rotací.

88-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

 

Odebrání rotací

Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání rotací.

89-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Vzhledem k tomu, že skica obsahuje pouze jednu konstrukční geometrii, vodorovnou osu, vyberte se tato osa jako osa rotace.

90-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Skryjte skicu Skica2, pro další konstrukční práci ji nebudeme potřebovat.

91-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

 

Zrcadlení prvků

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit.

92-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

PropertyManageru Zrcadlit:

  • rozbalte si FeatureManager malou černou šipkou v levém horním rohu grafické plochy (1),
  • do pole Plocha/rovina zrcadlení vyberte z FeatureManageru rovinu Přední (2),
  • do pole Prvky k zrcadlení vyberte z FeatureManageru prvky Přidat vysunutím3 a Odebrat rotací2.

93-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

94-SOLIDWORKS-postup-modelovani-navod-pokrocily-advance-tutorial-kulove-ulozeni-sphere

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle šestého dílu návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama