Klasické zobrazení

Postup modelování lžíce #1

    / 29. 3. 2019
             
90-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Model lžíce vyžaduje pokročilé znalosti modelování. Naučíte se vytvářet nové skici, pracovat s povrchem a vytvořit z něj objemové tělo. Podívejte se na náš návod, jak vymodelovat lžíci krok za krokem.

Před tím, než se pustíte do modelování, podívejte se na zadání – výkres. Zkuste si vymodelovat lžící sami. Pokud si nebudete vědět rady, nahlédněte do našeho návodu.

 

Postup modelování lžíce

Vytvořte si nový díl a uložte jej do složky C:\Mujsolidowkrs.cz\lzice (1) pod názvem 20190320.SLDPRT (2). Do pole Popis uveďte LŽÍCE a dokončete uložení dokumentu tlačítkem Uložit (3).

1-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici. V této rovině nakreslíme profil lžíce při pohledu shora.

2-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Panelu zkratek (stiskněte klávesu S) vyberte příkaz Osa.

3-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Nakreslete skicu podle obrázku. Zvyšte pozornost na automatické vytvoření vazeb. Koncový bod druhé osy zleva leží v počátku souřadného systému.

4-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte doprava) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

19-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

Zakótujte skicu podle obrázku.

5-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

6-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Nakreslete dvě kružnice tak, aby středy ležely na vodorovné ose a zároveň obrysy kružnic byly sloučeny s koncovými body vodorovné osy.

7-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Panelu zkratek vyberte příkaz Oblouk třemi body.

8-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Levým tlačítkem umístěte první bod oblouku na levou kružnici.

9-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Druhým kliknutím určete koncový bod oblouku.

10-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Třetím kliknutím určete poloměr zaoblení oblouku.

11-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Levým gestem vyberte příkaz Přímka.

12-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Kliknutím umístěte počáteční bod přímky (1) a posuňte kurzor mimo tento bod (2). Vraťte zpět kurzor do počátku (1), čímž změníte skicování přímky ve skicování oblouku.

13-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Tip: Pro změnu kreslení přímky v kružnici a naopak můžete použít klávesu A.

Kliknutím určete koncový bod oblouku.

14-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Pokračujte ve skicování tečného oblouku.

15-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Nakreslete třetí tečně navazující oblouk, jehož koncový bod leží v horní části pravé kružnice. Dbejte pozornost na vytvoření vazby Sjednocená.

16-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte kružnici (1), oblouk (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná.

17-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek souřadného systému (1), střed oblouku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sloučit.

18-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Horním gestem vyberte příkaz Inteligentní kóta a…

19-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

… zakótujte náčrt podle obrázku v tomto pořadí: nejdříve délkové kóty, potom poloměry oblouků.

19-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte oblouky a vodorovnou osu a ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity.

21-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Ze záložky Skica vyberte příkaz Oříznout entity a ořežte kružnice tak, aby zůstal obrys lžíce.

22-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Stiskněte klávesu D a potvrzovacím tlačítkem ukončete skicu. Uložte si dokument (Ctrl + S).

23-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod-spoon-lzice

Pokračujte v modelování lžíce podle druhého dílu našeho návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (2) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (2)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte