Postup modelování přední drátěné sítě větráku #2

Na modelu drátěné sítě se naučíte používat přidání tažením po křivce, skořepinu a žebro. Podívejte se na konstrukci krok za krokem.

Otevřete si díl 201810-06.SLDPRT a pokračujte podle návodu. Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu.

Postup modelování přední drátěné sítě větráku

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

30-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zadejte poloměr zaoblení 2 mm a vyberte hranu podle obrázku.

31-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit. Zadejte poloměr zaoblení 1,25 mm a vyberte hranu podle obrázku. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

32-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Referenční geometrieRovina.

33-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Rovina:

  • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu, kterou rozbalíte FeatureManager (1),
  • FeatureManageru vyberte do pole První odkaz rovinu Přední (2),
  • zadejte vzdálenost odsazení 1,5 mm (3),
  • zkontrolujte směr odsazení (4).

35-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled dokončete vytvoření roviny potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Vyberte rovinu v grafické ploše a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnou skicu.

36-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k, který změníte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

37-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Skica vyberte příkaz Osa a nakreslete svislou a vodorovnou osu vycházející z počátku souřadného systému.

38-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka a nakreslete svislou drážku podle obrázku.

39-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Pokračujte ve skicování vodorovné drážky.

40-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed oblouku (1), vodorovnou osu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

41-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte svislou přímku (1), obrysovou hranu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Kolineární (3).

42-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte šířku drážky 11,5 mm.

43-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte svislou přímku (1), vodorovnou přímku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná (3).

44-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte obrysovou hranu (1), vodorovnou přímku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Kolineární (3).

45-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte skicu podle obrázku.

46-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

47-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte možnost odebrání Skrz vše a podle grafického náhledu změňte směr odebrání tlačítkem Opačný směr. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

48-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Skryjte rovinu Rovina1.

49-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Skořepina.

50-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru nastavte tloušťku skořepiny 1,5 mm a z grafické plochy vyberte plochy podle obrázku. Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

51-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte vizuálně model, uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte podle dalšího dílu tohoto návodu.

52-Mujsolidworks-dratena-sit-predni-vetrak-postup-navod-tutorial

Komentáře k článku (0)

Reklama