Klasické zobrazení

Příklad k procvičení pro začátečníky #5: Modelování

    / 14. 10. 2019
                
119-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Jste začínající uživatel SOLIDWORKSu a chcete se naučit základní postup modelování bez nadbytečného teoretického výkladu? Podívejte se na náš návod, který vás uvede do prostředí konstrukčního CAD řešení SOLIDWORKSu. Naučíte se základní principy modelování od zakládání skici, skicování, vazbení, kótování, vysunování a odebírání.

Tip: Výkresovou dokumentaci modelu (zadání) naleznete v článku Příklad k procvičení pro začátečníky #1: Výkres.

Otevřete si souboru 20191003.SLDPRT a pokračujte podle dalších instrukcí.

Vyberte plochu označenou červenou šipkou a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

60-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

61-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Najeďte kurzorem na obrysovou hranu ve tvaru oblouku (1), čímž se zobrazí střed oblouku (2).

62-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Umístěte střed kružnice do středu oblouku tak, aby vznikla automaticky vazba Sjednocená (symbol vazby ve žlutém poli).

63-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

27-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Zakótujte průměr kružnice 40 mm.

64-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání tažením po křivce.

65-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

PropertyManageru Odebrat tažení po křivce:

  • vyberte profil → kružnici (1),
  • pro výběr trajektorie použijeme existující skicu → zobrazte si FeatureManager malou černou šipkou v levém horním rohu grafické plochy (2),
  • rozbalte prvek Táhnout po křivce1 (3),
  • vyberte skicu Skica2 (4).

66-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem a uložte si dokument (Ctrl + S).

Nyní zkontrolujeme, zda je odebrání tažením provedeno správně. Z panelu Průhledné zobrazení vyberte příkaz Řez.

67-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

PropertyManageru Řez zvolte rovinu řezu Přední a dokončete řez potvrzovacím tlačítkem.

68-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Z řezu je zřejmé, že bylo odebrání provedeno správně. Ukončete zobrazení v řezu opětovnou volbou příkazu Řez v panelu Průhledné zobrazení.

69-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Vyberte plochu zvýrazněnou červenou šipkou a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

70-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica8 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

71-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

61-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému.

73-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Vyberte kružnici (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Konstrukční geometrie (2).

74-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte kružnici o průměru 100 mm.

75-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Levým gestem myši vyberte příkaz Kružnice. Nakreslete dvě kružnice tak, aby jejich středy ležely svisle od počátku → při umístění středu obou kružnic dbejte zvýšenou pozornost na vytvoření vazby Sjednocená (symbol vazby musí být ve žlutém poli).

76-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte průměry 10 mm a 5 mm.

77-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

78-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Umístěte výchozí bod přímky do levého úchopového bodu kružnice → dbejte pozornost na vytvoření vazby Sjednocená.

79-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Koncový bod přímky umístěte na obrysovou hranu modelu. Dbejte pozornost na vytvoření vazeb Sjednocená, Svislá a Tečná.

80-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Stejným způsobem nakreslete druhou přímku.

81-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Třetí přímku nakreslete tak, abyste vytvořili uzavřený profil. Výchozí bod přímky leží v koncovém bodě první přímky a koncový bod přímky leží v koncovém bodě druhé přímky.

82-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Vzhledem k počtu ok, které je nutné na armatuře vysunout, použijeme kruhového pole. Vzhledem k tomu, že se nedoporučuje používat ve skice kruhové pole, použijeme tento příkaz na úrovni prvků.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

83-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • zadejte vzdálenost vysunutí 10 mm,
  • do pole Vybrané oblasti vyberte dva obrysy označené červenými šipkami,
  • tlačítkem Obrátit směr změňte směr vytažení profilů.

84-SolidWorks-pro-zacatecniky-navod-postup-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle dalšího dílu návodu (připravujeme).

Líbil se vám tento článek?
ANO (2) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (2)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte