Klasické zobrazení

Plechy: Plechový díl #1 (cvičení)

    / 23. 8. 2016
             
34-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Naučte se základy modelování plechových dílů s naším krátkým a výstižným příkladem, který vás rychle seznámí s tvorbou plechů. Tento příklad je zároveň cvičnou úlohou Cvičení 12.2 z nové Učebnice SOLIDWORKS, jejíž vydání plánujeme na podzim 2016.

Zadání (výkres)

Podle výkresu s rozměry a poznámkami ohybu si ukážeme postup, jak vymodelovat v SOLIDWORKSu plechový díl.

31-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Postup modelování plechového dílu

Založte náčrt v Přední rovině.

1-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Nakreslete obdélník v blízkosti Počátku.

2-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte Počátek (krok 1.) a dynamickým zvýrazněním také středový bod vodorovné spodní přímky (krok 2.). Z Místní nabídky vyberte vazbu Sjednocená (krok 3.).

3-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Tip: Středový bod vyberete dynamickým zvýrazněním tak, že budete chvíli udržovat polohu kurzoru nad přímkou.

Označte spodní vodorovnou přímku a z Místní nabídky vyberte příkaz Konstrukční geometrie → přímku převedete na osu.

4-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Zakótujte rozměry obdélníku: šířka 50 mm a výška 95 mm. Otevřená skica s ostrými rohy, které je typická pro základní skicu plechového dílu, je hotová.

5-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Pokud nevidíte v CommandManageru záložku Plechové díly, přidejte si ji. Klikněte pravým tlačítkem na paletu záložek a z Místní nabídky zatrhněte položku Plechové díly.

6-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

 

Tvorba základního plechu

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Základní plech/ouško.

7-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

PropertyManageru Základní plech zadejte základní parametry plechového dílu:

 • vysuňte profil symetricky do vzdálenosti 95 mm,
 • v poli Parametry plechového dílu zadejte tloušťku 1,2 mm a poloměr ohybu 2 mm,
 • v poli Přídavek na ohyb vyberte z roletové nabídky K-faktor a zadejte jeho hodnotu 0,333 (z K-faktoru budou automaticky vypočítány rozměry rozvinutého tvaru plechu).

8-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Pozn.: K-faktor určuje polohu neutrální osy poměrem vzdálenosti od vnitřní plochy k neutrální ose a tloušťce plechu (jedná se o bezrozměrné číslo). Teorie přídavků na ohyb je detailněji popsána v kapitole 12, Plechové díly, Učebnice SOLIDWORKS.

Zkontrolujte náhled a dokončete základní plech potvrzovacím tlačítkem.

 

Tvorba lemů z hrany

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Lem z hrany.

9-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Označte horní hranu ohnutého základního plechu. Tažením směrem nahoru a pravým tlačítkem určete libovolnou délku lemu. Označte druhou hranu horní plochy – délku druhého lemu určuje délka prvního lemu.

PropertyManageru Základní plech zadejte základní parametry plechového dílu:

 • úhel lemu ponechejte 90 stupňů,
 • délku lemu zadejte 50 mm,
 • aktivujte tlačítka Vnitřní virtuální roh a Materiál vně.

10-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Založte náčrt na ploše lemu ohnutého nahoru.

11-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Klikněte pravým tlačítkem na aktivní skicu ve FeatureManageru a z Kontextového panelu nástrojů Místní nabídky vyberte příkaz Kolmý k.

12-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Nakreslete skicu podle obrázku, přidejte vazbu Stejná mezi kružnice a zakótujte ji tak, aby byla plně určená.

13-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Příkazem Odebrání vysunutím odeberte díry do vzdálenosti Skrz vše.

14-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Postup odebrání děr opakujte i pro lemy ohnuté směrem dolů. Skica je zrcadlově obrácena, rozměry děr a pozice středů děr zůstávají stejné jako v předchozí skice.

15-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Zadejte materiál Hladká uhlíková ocel.

16-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Stiskněte tlačítko Rozvinout v záložce Plechové díly, které rozvine plech. Po dobu co je plech rozvinutý, zůstává tlačítko stisknuté.

17-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Zkontrolujte rozvinutý pohled. Stiskněte znovu tlačítko Rozvinout, které po uvolnění vrátí model do ohnutého tvaru.

18-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Vyplňte uživatelské vlastnosti plechového dílu v okně Souhrnné informace, v záložce Uživatelské vlastnosti.

27-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

 

Postup tvorby výkresu

V horním panelu vyberte příkaz Vytvořit výkres z dílu/sestavy.

28-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Panelu úlohPaleta pohledů vložte do výkresu základní, rozvinutý a izometrický pohled. Podle potřeby upravte ve vlastnostech listu a v pohledech měřítko. V izometrickém pohledu upravte styl zobrazení na Stínovaný s hranami.

29-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Klikněte pravým tlačítkem na rozvinutý pohled a z Místní nabídky vyberte příkaz Vlastnosti. V okně Vlastnosti pohledu výkresu zatrhněte volbu Zobrazit vymezovací rámeček. Ten slouží k rozmístění rozvinutého tvaru a racionálnímu využití tabule plechu.

30-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

Přidejte do výkresu popisy a kóty důležité pro výrobu plechového dílu.

31-SoidWorks-ucebnice-Mujsolidworks-Cvičeni-12-2-reseni-postup-navod

 

Konfigurace plechového dílu s výkresem

Vytváříte-li plechový díl, obsahuje konfiguraci Výchozí, ve které je ohnutý tvar plechu → potlačený prvek Rozvinutý tvar. Z této konfigurace se vytvářejí standardní pohledy na výkresu (přední, horní atd.).

Vytvoříte-li výkres, vytvoří se současně nová odvozená konfigurace VýchozíSM-FLA-PATTERN, ve které je rozvinutý tvar plechu – uvolněný prvek Rozvinutý tvar. Tato konfigurace slouží pro vytvoření pohledu s rozvinutým tvarem.

Klávesovou zkratkou Ctrl + Tab se přepněte zpět do dílu. Zobrazte záložku ConfigurationManager a podívejte se, že model po vytvoření výkresu obsahuje dvě konfigurace:

Konfigurace Výchozí (ohnutý tvar; ve FeatureManageru je prvek Rozvinutý tvar je potlačený; tlačítko Rozvinout v CommandManageru je uvolněné)

Konfigurace Výchozí (ohnutý tvar; ve FeatureManageru je prvek Rozvinutý tvar potlačený; tlačítko RozvinoutCommandManageru je uvolněné)

 

Konfigurace VýchozíSM-FLA-PATTERN (rozvinutý tvar; ve FeatureManageru je prvek Rozvinutý tvar je uvolněný; tlačítko Rozvinout v CommandManageru je stištěné)

Konfigurace VýchozíSM-FLA-PATTERN (rozvinutý tvar; ve FeatureManageru je prvek Rozvinutý tvar uvolněný; tlačítko RozvinoutCommandManageru je stisknuté)

Líbil se vám tento článek?
ANO (7) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 2 )
 • Profile photo of Ma Rek Kyuubi píše: 2. 11. 2016 (22:16)  ǀ  Odpovědět

  Dakujem

 • Profile photo of Naďa Filipínová n.filipinova píše: 4. 7. 2017 (12:02)  ǀ  Odpovědět

  Pěkný den, nevím co mám špatně, po ohnutí nevychází na výkrese kóta čtverce 97,04.
  Jednu stranu mám 95.

  Kde mám chybu.
  Filipínová

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte