Plechové díly: Postup modelování svěrky #3

Ve třetí části modelování svěrky si ukážeme, jak odebrat boční část a následné zrcadlení podle primární roviny Přední.

Spusťte si SOLIDWORKS a otevřete si model 20210928.SLDPRT. Pokud model ještě nemáte, prostudujte si zadání (výkresovou dokumentaci) a pokračujte v modelování podle prvního dílu návodu.

Model svěrky by měl vypadat jako na obrázku níže.

50-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

 

Odebrání bočního odlehčení

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Pravá a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

51-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Ve FetureManageru vyberte skicu Skica8 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se natočí do pohledu kolmého na rovinu skici.

52-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

84-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Umístěte počáteční bod přímky na svislou hranu vpravo (1). Dbejte pozornost na vytvoření automatické vazby Sjednocená (symbol vazby u kurzoru myši musí být ve žlutém poli).

53-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování přímky a umístěte koncový bod přímky na vodorovnou hranu v místě (2).

54-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Druhou přímku naskicujte svisle dolů – symbol vazby Svislá musí být ve žlutém poli. Přímku ukončete mimo model plechu, tak jak je uvedeno na obrázku.

55-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

33-SOLIDWORKS-beginer-zacatecnik-postup-tutorial-navod-zaciname-konstruovat

Tip: Příkaz najdete i v Panelu zkratek (klávesa S) nebo v CommandManageru na záložce Skica.

Zakótujte úhel mezi šikmou přímkou a vodorovnou hranou 75° a vzdálenost svislé přímky od svislé hrany 2 mm.

56-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Pootočte si modelem nebo změňte orientaci pohledu do pohledu Izometrický (Ctrl + 7).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebraní vysunutím.

57-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Odebrat vysunutím nastavte v poli Směr č. 1 možnost Skrz vše – Oba.

58-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled, směr šipek, které značí směr odebraného objemu a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Zkontrolujte vizuálně odebrání části plechu.

59-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Odebranou část můžete zkontrolovat i v rozvinutém tvaru (na záložce Plechové díly vyberte příkaz Rozvinout). Zvolte pohled Horní (Ctrl + 5)

60-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Vraťte model zpět do ohnutého tvaru (příkaz Rozvinout).

 

Zrcadlení

Vzhledem k tomu, že máme model vhodně umístěný v souřadném systému, druhé boční odlehčení ozrcadlíme podle roviny Přední. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit.

61-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Zrcadlení:

  • rozbalte si FeatureManager malou černou šipkou (1), která je v levém horním rohu grafické plochy.
  • do pole Plocha/rovina zrcadlení vyberte z FeatureManageru rovinu Přední (2),
  • do pole Prvky zrcadlení vyberte prvek Odebrat vysunutím1 (3).

62-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model.

63-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Proveďte rozvinutí plechového dílu a podívejte se, jak bude vypadat vystřižená část plechu před ohnutím.

64-plechove-dily-solidworks-postup-tutorial-navod

Vraťte model zpět do ohnutého tvaru (příkaz Rozvinout), uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle čtvrté části návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama