Klasické zobrazení

Postup modelování řetězového kola

    / 3. 10. 2016
                
36-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Jednou ze základních strojních součástí je řetězové kolo. Slouží pro převod krouticích momentů a v oblasti strojírenství nachází široké uplatnění. Podívejte se na náš návod, jak jej vymodelovat v SOLIDWORKSu.

Kapitoly:


Návrh řetězového kola vychází z výpočtu řetězových převodů, pro které jsou důležité vstupní údaje:

 • otáčky malého řetězového kola,
 • jmenovitý výkon.

Po určení velikosti řetězu z grafu se provádí kontrola na tah a otlačení. Zda je kontrolní výpočet v pořádku a řetěz vyhovuje, určí výpočet počtu článků řetězu a vzdálenost os řetězových kol.

Pro výpočet rozměrů řetězového kola se vychází z rozměrů řetězu. Postup modelování řetězového kola si ukážeme na řetězu typu 08B, jehož rozměry jsou uvedeny ve Strojnických tabulkách nebo normách.

Rozměry řetězu:

 • průměr válečku nebo pouzdra: d1 = 8,51h10 mm,
 • vnitřní šířka řetězu: b1 = 7,75 mm,
 • rozteč řetězu: t = 12,7 mm.

Výpočet rozměrů řetězového kola:

 • počet zubů řetězového kola: z = 19,
 • šířka zubu jednořadého kola: B1 = 0,9 · b1 = 7h14 mm,
 • průměr roztečné kružnice: Dt = t · 6,0755 = 12,7 · 6,0755 = 77,16 mm,
 • průměr patní kružnice: Df = Dt – d1 = 77,16 – 8,51 = 68,65 mm,
 • průměr hlavové kružnice: Da = Dt + 0,6 · d1 = 77,16 + 0,6 · 8,51 = 82,3h11,
 • vzdálenost mezi středy poloměrů dna zubu: u = 0,02 · t = 0,02 · 12,7 = 0,254 mm,
 • poloměr dna zubu: R1 = 0,503 · d1 = 0,503 · 8,51 = 4,28 mm,
 • vzdálenost mezi dnem a přechodem poloměru R1 do poloměru R2: h = 0,18 · d1 = 0,18 · 8,51 = 1,53 mm,
 • poloměr přechodové kružnice: R2 = 1,3 · d1 =1,3 · 8,51 = 11,06 mm,
 • úhel boku zubu: α = 60 °,
 • poloměr zaoblení zubu: R3 = 1,5 · d1 = 1,5 · 8,51 = 12,77 mm,
 • zaoblení zubu: c = (0,1 až 0,15) · d1 = 1 mm.

Značky veličin jsou obecně znázorněny na zubové mezeře (vlevo) a profilu zubu.

35-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Pro představu si můžete prohlédnout hotový výrobní výkres řetězového kola.

130-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Tip: Tento postup vychází ze zadání cvičení 3.25 z Učebnice SOLIDWORKS. Pokud máte o knihu zájem, pokračujte na stránku Mujsolidworks.czUčebnice.

 

Postup modelování řetězového kola

Založte nový dokument Díl a uložte jej pod unikátním názvem – např. 2016-09-30 – do složky MujSolidWorks na disku C (C:\MujSolidWorks). Do pole Description uveďte název součásti ŘETĚZOVÉ KOLO, který se přenese do popisového pole výkresu.

1-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Založte náčrt v rovině Přední.

2-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Ze záložky Skica vyberte příkaz Osa. Roletovou nabídku s příkazem zobrazíte kliknutím na malou černou šipku vedle příkazu Přímka.

3-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Nakreslete vodorovnou osu procházející počátkem.

4-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Nakreslete hrubou skicu profilu řetězového kola.

5-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Postup kreslení tvaru boční křivky zubu vám usnadní krátká videoukázka:

Zakótujte rozměry řetězového kola podle obrázku.

6-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Zakótujte poloměr zaoblení boku zubu – detailní náhled můžete vidět v červené kružnici. V dolním panelu si můžete všimnout hlášení, že je náčrt plně určený.

7-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání rotací.

8-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

PropertyManageru Rotovat vyberte do pole Osa rotace osu, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

9-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Klikněte pravým tlačítkem na plochu označenou červenou šipkou a z kontextového panelu nástrojů místní nabídky vyberte příkaz Načrtnout skicu.

10-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Klikněte pravým tlačítkem na skicu Skica2 ve FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů místní nabídky vyberte příkaz Kolmý k.

11-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Nakreslete profil zubové mezery podle obrázku – detailní náhled je v červené kružnici.

12-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

S kreslením vám pomůže i krátká videoukázka:

Zakótujte rozměry zubové mezery vycházející z výpočtu řetězového kola.

13-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte entity označené červenými šipkami a v kontextovém panelu vyberte příkaz Tečná. Je-li náčrt správně zakótovaný, stane se po vytvoření tečné vazby plně určeným.

14-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

15-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

PropertyManageru Odebrat vysunutím změňte v poli Směr č. 1 v roletové nabídce typ odebrání Skrz vše – oba a zkontrolujte směr šipky. Ukazuje-li šipka směrem dolů, zaškrtněte pole Odebrat opačnou stranu.

16-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Založte náčrt na ploše označené červenou šipkou.

17-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Nakreslete kružnici o průměru 30 mm a v horní části obdélník.

18-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Úchylku H7 můžete dopsat po označení kóty 30 mm v PropertyManageru Kóta v poli Písmo kótování.

19-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Stiskněte klávesu Ctrl, označte počátek a dynamickým zvýrazněním (chvíli setrvejte kurzorem na vodorovné přímce → bod se zvýrazní) středový bod horní vodorovné přímky obdélníku. Z kontextového panelu vyberte typ vazby Vodorovná.

20-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Zakótujte šířku drážky 8 mm s tolerancí P9 a hloubky drážky 32,9 mm. Při kótování hloubky drážky držte klávesu Shift.

21-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Toleranci ke kótě 32,9 mm přidáte v PropertyManageru Kóta po označení kóty v poli Tolerance/přesnost.

22-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím. V PropertyManageru Odebrat vysunutím nastavte v roletové nabídce v poli Směr č. 1 typ vysunutí Skrz vše. Do pole Vybrané obrysy vyberte uzavřené obrysy díry s drážkou pro těsné pero. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

23-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

24-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

PropertyManageru Zaoblit, v poli Parametry zaoblení nastavte velikost zaoblení 2 mm a do pole Položky k zaoblení vyberte hrany označené červenými šipkami. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

25-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Ze záložky Prvky vyberte – z roletové nabídky po kliknutí na malou černou šipku pod příkazem Zaoblit – příkaz Zkosit.

26-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

PropertyManageru Zkosit, v poli Parametry zkosení, nastavte velikost zkosení 1 × 45 stupňů a vyberte hrany označené červenými šipkami. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

27-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

V záložky Prvky klikněte malou černou šipku pod příkazem Lineární pole a vyberte z roletové nabídky příkaz Kruhové pole.

28-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

PropertyManageru Kruhové pole označte v poli Parametry osu nebo válcovou plochu modelu a nastavte počet instancí 19. Do pole Prvky a plochy vyberte prvek Odebrat vysunutím, kterým byla odebrána zubová mezera. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

29-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Klikněte pravým tlačítkem na položku Materiál ve FeatureManageru a z kontextové nabídky vyberte materiál Hladká uhlíková ocel.

30-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Tip: V případě potřeby můžete zvolit jiný materiál přes příkaz Upravit materiál.

Klikněte na tlačítko Vlastnosti souboru v horním pruhu nabídky.

31-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

V okně Souhrnné informace, v záložce Uživatelské vlastnosti, vytvořte a doplňte vlastnosti, kterou budou následně přeneseny do popisového pole výkresu.

32-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Model řetězového kola je hotový.

34-SolidWorks-Mujsolidworks-postup-navod-tutorial-retezove-kolo-sprocket

Pro výrobu ozubeného kola slouží výrobní výkres vycházející z rozměru. Jak jej vytvořit v SOLIDWORKSu popisujeme krok za krokem v příspěvku Výkres řetězového kola: Tvorba a rozložení pohledů.

130-MujSolidWorks-retezove-kolo-postup-navod-tvorba-vykresu-SolidWorks

Líbil se vám tento článek?
ANO (18) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (5)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 8 )
 • Profile photo of tomatom tomatom píše: 3. 10. 2016 (11:45)  ǀ  Odpovědět

  A nějaký šikovný nástroj jak nakreslit ozubení s modulem?

 • Profile photo of Marek Pagáč maPag píše: 5. 10. 2016 (22:13)  ǀ  Odpovědět

  Můžete upřesnit, co tím myslíte?

  • Profile photo of Marek Pagáč maPag píše: 11. 10. 2016 (8:58)  ǀ  Odpovědět

   Děkuji za Váš zájem. Máme v plánu připravit návod na tvorbu ozubení s šikmými zuby a kuželové ozubené kolo. Návod, jak vymodelovat čelní ozubení s přímými zuby, bude uvedeno v nové Učebnici SOLIDWORKS. Učebnice je již dostupná.

 • Profile photo of Tomáš Wojtas tomasswojto27 píše: 24. 12. 2016 (11:25)  ǀ  Odpovědět

  Dobrý deň.
  Môžem sa spýtať či v budúcnosti uvažujete kreslenie drážkovaných hriadeľov?
  Ďakujem. S pozdravom Tomáš a v Novom roku všetko dobré.

  • Profile photo of Marek Pagáč maPag píše: 8. 1. 2017 (10:20)  ǀ  Odpovědět

   Dobrý den. Děkuji za zpětnou vazbu. Modelování drážkované hřídele zahrnu do edičního plánu a postup připravíme. I Vám a ostatním čtenářům přejeme úspěšný nový rok 2017!

 • Profile photo of M - by stacilo M - by stacilo píše: 25. 6. 2019 (11:28)  ǀ  Odpovědět

  Není u obrázku a výpočtu přehozený radius R1 za R2?

  • Profile photo of Marek Pagáč maPag píše: 28. 8. 2019 (8:59)  ǀ  Odpovědět

   ano, rádiusy byly přehozeny, chybu jsme opravili … děkuji za upozornění 🙂

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte