Učíme se SOLIDWORKS: Postup modelování potrubí #1

Pro začínající uživatele SOLIDWORKSu jsme připravili jednodušší zadání modelu potrubí. Naučíte se  základy skicování, vytváření vazeb, kótování a vytváření pokročilejších entit. Podívejte se na zadání a zkuste si vymodelovat potrubí sami. Pokud si nebudete vědět rady, můžete postupovat podle našeho návodu krok za krokem.

Postup modelování potrubí

Vytvořte si nový dokument Díl.

1-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S, kterým zobrazíte dialogové okno Uložit jako. Ve složce C:\Mujsolidworks.cz (1) vytvořte novou složku potrubi. Do pole Název souboru napište dnešní datum, například 20200220.SLDPRT a do pole Popis napište POTRUBÍ (2). Uložte soubor tlačítkem Uložit (3).

2-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Hlavní částí modelu je potrubí, které vytvoříme pomocí příkazu Přidání tažením po křivce. Pro tažení po křivce jsou výchozím parametry profil a trajektorie. Trasou budou přímka, oblouk a přímka. Profilem bude kružnice. Proto jako první vytvoříme dvě plně určené skici.

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

3-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Tip: Orientace první vytvořené skici v dílu se automaticky změní do pohledu kolmého na rovinu této skici.

Pro výběr příkazu Přímka můžete použít záložku Skica, panel zkratek (klávesa S) nebo gesto myši. Stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte směrem doleva.

4-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Najeďte kurzorem nad počátek souřadného systému (1) tak, abyste viděli v levém dolním rohu u kurzoru myši symbol vazby Sjednocená ve žlutém poli (2). Levým tlačítkem umístěte počáteční bod přímky.

5-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Táhněte kurzorem myši směrem doleva, tak abyste viděli symbol vazby Vodorovná ve žlutém poli. V libovolném místě levým tlačítkem umístěte koncový bod přímky.

6-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Stiskněte klávesu A, kterou změníte skicování přímky v oblouk. Pokračujte ve skicování oblouku a umístěte levým tlačítkem koncový bod oblouku vlevo od přímky.

7-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Pokračujte ve skicování přímky (1), která musí být tečná na oblouk. K tomu využijte žlutou čárkovou čáru a dbejte zvýšenou pozornost na symbol vazby tečná ve žlutém poli, kterou musíte vidět u kurzoru myši. Levým tlačítkem umístěte koncový bod přímky.

8-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Klávesou Esc ukončete režim skicování.

Zobrazte si Panel zkratek klávesou S a vyberte příkaz Inteligentní kóta.

 9-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Tip: Stejně jako v případě příkazu Přímka, můžete využít pro výběr příkazu Inteligentní kóta záložku Skica nebo horní gesto myši.

Levým tlačítkem vyberte vodorovnou přímku,…

10-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

… táhněte směrem a druhým kliknutím umístěte kótu. V dialogovém okně Upravit zapište hodnotu 30 mm a potvrďte hodnotu. Nyní budeme pokračovat v kótování úhlu oblouku.

11-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Vyberte první koncový bod oblouku (1), druhý koncový bod oblouku (2), střed oblouku (3), táhněte myší do místa, kam chcete umístit kótu a levým tlačítkem potvrďte umístění (4). V dialogovém okně Upravit změňte hodnotu na 67,5° a potvrďte úpravy.

12-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Nyní zakótujte délku druhé přímky a dbejte zvýšenou pozornost tomu, abyste skutečně kótovali délku přímky. Délka přímky je 30 mm.

13-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Častou chybou je tato kóta, která nepředstavuje délku přímky, ale vzdálenost koncových bodů přímky v ose Y.

14-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

K tomu, aby byla skica plně určená, zbývá zakótovat poloměr oblouku. Vyberte oblouk, zadejte poloměr 50 mm a ukončete režim kótování klávesou Esc.

15-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Uložte si dokument klávesovou zkratkou Ctrl + S.

Na dolní liště v pravém rohu si můžete všimnout, že je skica plně určená.

16-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Stiskněte klávesu D a v dialogovém okně ukončete skicu.

17-SOLIDWORKS-beginner-zacatecnik-postup-navod-priklad-pro-zacinajici-uzivatele-ucime-se-solidworks

Tip: Skicu můžete taky ukončit pomocí tlačítka v pravém horním rohu grafické plochy nebo poklepáním do grafické plochy.

Pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama