Model Mania 2022: Postup modelování #3

Soutěžní zadání Model Mania 2022 se skládá ze dvou částí: modelování a ověření návrhu pevnostní analýzou. Podívejte se na zadání a vyzkoušejte si modelování sami. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do našeho návodu.

Pokud máte model rozpracovaný, otevřete si jej a pokračujte podle návodu. Model by měl vypadat jako na obrázku níže.

52-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pokud jste s modelováním ještě nezačali, prostudujte si soutěžní zadání (výkres), které je dostupné on-line a přejděte k první části návodu.

 

Pokračování modelování

Pootočte modelem tak, abyste viděli spodní plochu. Klikněte na plochu (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu (2).

53-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pro skicování změníme orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica3 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

54-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

55-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Nyní naskicujeme uzavřený profil, který se bude skládat ze tří přímek a oblouku. Umístěte počáteční bod přímky v místě kurzoru (1).

56-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pokračujte ve skicování vodorovné přímky, jejíž koncový bod leží na svislé obrysové hraně modelu (2). Během skicování pozorujte zobrazení vazeb Sjednocená a Vodorovná ve žlutém poli. Tyto vazby se vytvoří automaticky.

57-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Další přímka bude ležet na svislé obrysové hraně a koncové body umístěte pod počátek (3). Opět můžete sledovat vazbu Sjednocená ve žlutém poli, která sjednotí koncový bod přímky s obrysovou hranou modelu.

58-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Třetí přímka bude vodorovná (vazba Vodorovná ve žlutém poli) a její koncový bod (4) umístěte tak, aby ležel svisle pod počátečním bodem první přímky. Toho, aby ležel pod úrovní počátečního bodu přímky, docílíte tak, že se zobrazí modrá čerchovaná čára.

59-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Nyní naskicujte oblouk, který bude tečný na předchozí přímky a současně bude tečný k první přímce (5). Oblouk naskicujete tak, že stisknete klávesu A (skicování přímky se změní ve skicování oblouku) nebo vynesete přímky a vrátíte se kurzorem zpět do výchozího bodu přímky.

60-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Profil je hotový. Budeme pokračovat ve vytvoření sdílené skici jako tomu bylo v případě první skici. Do stejné skici vytvoříme kružnici, jejíž střed bude ležet ve středu oblouku. Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

27-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Umístěte střed kružnice do středu oblouku (1),

62-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

táhněte kurzorem od středu kružnice a druhým kliknutím definujte poloměr kružnice (2).

63-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Vytvořte vazbu Středový bod mezi levou svislou přímku a počátkem. Stiskněte klávesu S, vyberte levou svislou přímku (1), počátek (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Středový bod (3).

64-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

31-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zakótujte:

  • průměr kružnice 6,6 mm,
  • poloměr oblouku R7,
  • vzdálenost koncového bodu spodní vodorovné přímky od levé obrysové hrany → 12 mm.

65-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

66-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 vyberte možnost Skrz vše (1),
  • do pole Vybrané obrysy vyberte obrys skicovaného profilu → vyberte například přímku, která leží na obrysového hraně modelu (2),
  • v poli Od vyberte parametr Odsazení (3),
  • nastavte vzdálenost odsazení 6 mm (4),
  • tlačítkem Opačný směr změňte směr odsazení (5).

67-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

120-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pokračujte v modelování podle čtvrtého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama